Viešieji pirkimai

Seminaro trukmė 8 ak. val. kaina - 270 Lt/78,20 Eur


 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NAUJOVĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKLOJE

 • Naujausi viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai:
 1. - informacijos viešinimas apie planuojamus, vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus;
 2. - pirkimai per CVP IS (elektroniniai pirkimai) ir t.t.
 • Centralizuoti pirkimai.
 • Viešojo pirkimo komisija, jos posėdžiai. Komisijos sprendimų įforminimas (posėdžių protokolai).
 • Bendravimas ir keitimasis informacija.:
 • Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis. Sutarties sąlygų keitimas.
 • Ataskaitos.
 • Pirkimo dokumentų reikalavimai.
 • Techninė specifikacija. Prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai.
 • Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.
 • Vokų su pasiūlymais atplėšimas.
 • Tiekėjų kvalifikacijos vertinimas.
 • Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas. Neįprastai maža pasiūlymo kaina.
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijai.
 • Privalomi sprendimai.
 • Pirkimo būdai.
 • Supaprastinti pirkimai.
 • Supaprastintų pirkimų skelbimai ir informaciniai pranešimai.
 • Supaprastintų pirkimų taisyklės.
 • Mažos vertės pirkimų ypatumai.
 • Kainodaros metodika.
 • Numatomos naujovės: Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

Kursai:


Seminarai: