Dailės kursai

Pradžia : renkama grupė
Laikas: 11:00 -14:00
Dienos: VI
Paskaitos trukmė: 4 ak. val.  

Kursų trukmė 40 akad. val. - 185 Eur


Užsiėmimuose lankytojai teoriškai ir praktiškai susipažins su meninės raiškos (kompozicijos ir spalvotyros) svarba, įvairiomis piešimo ir tapybos technikomis, dizaino pradmenimis ir jų teikiamomis  galimybėmis kuo įvairiapusiškiau ir laisviau perteikti individualias kūrybines idėjas. Išklausęs teorinį kursą ir dalyvavęs praktiniuose užsiėmimuose klausytojas sugebės išlaisvinti savo kūrybinę fantaziją, taikyti kelias technikas vienu metu tam, kad geriau pavyktų išreikšti savo kūrybinę idėją.


Trumpas teorinių ir praktinių užsiėmimų aprašymas

 • Dailės ir dizaino vieta meno kontekste;
 • dailės ir dizaino sąsajos;
 • dailės ir dizaino individualūs bruožai, atspindintys jų skirtumus;
 • meninės raiškos specifika ir paskirtis;
 • kompozicijos pagrindai (statika/dinamika, harmonija/chaosas
 • realistinės, stilizuotos ir abstrakčios kompozicijos savybės);
 • ritmo svarba kompozicijoje;
 • stilius ir stilizacija kompozicijoje;
 • spalvos ir šviesos prigimtis ir jų pagrindinės savybės;
 • spalvinės gamos;
 • pagrindinės spalvų charakteristikos ir spalvų modeliai;
 • chromatinės ir achromatinės spalvos;
 • spalvų reikšmė ir jų emocinis krūvis bei psichologinis poveikis;
 • spalvų simbolika ivairiose kultūrose;
 • spalvų maišymas ir derinimas;
 • spalvos ir kompozicijos teikiamų galimybių jungimas norint išreikšti tam tikrą meninę idėją;
 • piešinio raida dailės istorijos kontekste;
 • piešinio tipai, jo paskirtis;
 • piešimo priemonės;
 • piešimo technikų įvairovė, kelių technikų kombinavimas viename darbe;
 • piešimas iš natūros;
 • mintinas piešimas;
 • improvizacija, frotažas;
 • škicas, eskizas;
 • tapybos raida meno istorijos kontekste;
 • tapybos priemonės, tapybos stiliai, žanrai;
 • tapybos technikos ( akvarelė, pastelė, guašas, tempera, akrilas, aliejus), kiekvienos jų specifinės savybės ir teikiamos galimybės meninei saviraiškai);
 • spalvotas piešinys ar tapyba?
 • Dizaino pagrindai:
 • dailės ir dizaino sąsajų svarba dizaino raidai ir dizaino populiarėjimui;
 • šiuolaikinio dizaino sritys, jų specifika ir paskirtis;
 • komponavimo ir spalvinio sprendimo galimybės stilizuojant dizaino darbą;
 • nesudėtingų dizaino darbų- mėgstamos knygos viršelio, ornamento, proginio atviruko-kūrimas.

Kursai:


Seminarai: