Anglų kalbos kursai

Anglų kalbos kursai

 
 Bendrinės anglų kalbos kursai:

 Nr. Lygis                             Kursų pradžia     Laikas                           Savaitės dienos           
1 A0 rytinė 2017 09 27 10:00-12:15 I ir III
2 A1.2 rytinė  2017 11 08 10:00-12:15 I ir III
3 A0 2017 09 14 19:15-20:45 II ir IV
4 A1.1 2017 renkama - -
 5  A1.2 2017 10 12  17:40-19:10  II ir IV
6 A2.1 2017 renkama -  -
  7 A2.3 2017 09 21  17:40-19:10 II ir IV
8 B1.3 2017 09 27  19.15-20.45 I - III
 9 B2.2 2017 09 27  17.40-19.10  I-III
10 C1.2 2017 renkama -  -









 
 
 




Grupės formuojamos iki 8 klausytojų.
40 akad. val.  - 160 Eur, metodinė medžiaga - 30 Eur

Individualūs kursai (1 - 2 klausytojai): 1 akad. val. - 14 -17 Eur


Anglų kalbos testas


Kursai:


Seminarai: