Fotografijos kursai

 

KURSŲ PRADŽIA - 2018-06-06

 • Kursai vyks du kartus per savaitę I ir III nuo 17.40 val. iki 20.40 val. po 4 akad.val.
 • Kursų trukmė 39 akad.val.
 • 10 užsiėmimų po 4 ak. val.   
 • Kursų kaina - 180 Eur

MENINĖ FOTOGRAFIJA

KURSŲ PROGRAMA

Meno sąvoka ir paskirtis
  • fotografijos kelias Lietuvoje
  • meninės fotografijos ištakos ir jos raida Lietuvoje
  • fotografija ir kiti menai
Žanrai
  • natiurmortas
  • montažas
  • kompiuterinė fotografija
  • reklaminė fotografija
  • fotografijos už fotografijos ribų
Fotografijos raiškos priemonės
  • izopolichromija.
  • monochromija (viena spalva ant spalvoto popieriaus).
  • judesio efektas.
  • heteroreljefas.
  • negatyvas vietoj pozityvo.
  • rastrinės nuotraukos.
  • tonuotos nuotraukos (dalinis tonavimas, detalių ar plokštumų išryškinimas balinimu ir pan.).
  • spalvintos nuotraukos.
  • taikomoji fotografija (ant įvairių medžiagų: audinių,keramikos, metalo, stiklo ir pan.).
Fotografijos kompozicija
  • kas yra kompozicija?
  • kokios būna kompozicijos?
  • kadras, kadro struktūra
  • kadro plokštumos užpildymo principai
  • fotografavimo krypties nustatymas
  • atstumo nuo fotografavimo taško iki fotografavimo objekto nustatymas
  • plano stambumas
  • fotografavimo taško aukščio nustatymas
  • kadro ribų nustatymas
Fotografijos kompozicija
  • šviesa ir apšvietimas
  • apšvietimo rūšys
  • vaizduojamosios užduotys fotografijoje
  • erdvės perteikimo būdai
  • linijinė perspektyva
  • rakursas
Praktinis fotografavimas
  • architektūros fotografavimas: objekto, fotografavimo taško, apšvietimo pasirinkimas, erdvės perteikimas.
  • peizažo fotografavimas: kadro forma, apšvietimas, erdvės perteikimas, nuotaikos sukūrimas
  • reportažo fotografavimas: fotografavimo momentas, veiksmo kulminacija, iš kur ir kada fotografuoti?
  • daiktų, detalių fotografavimas: apšvietimas, sukomponavimas, faktūros perteikimas, nuotraukų taikymas reklamai.
Koncepcija.
  • motyvo (tema ir jos sprendimas) pasirinkimas
  • fotografavimo taško pasirinkimas.
  • perspektyvos sukūrimo būdo pasirinkimas.
  • objektyvo pasirinkimas.
  • objektyvo priklausomybė nuo fotoaparato kadro formato
  • kadravimas .
  • apšvietimo pasirinkimas.
Įskaita (praktinė užduotis – 5 fotografijos)

Kursai:


Seminarai: